លេងហ្គេម GAME JUNGLE WILD -ប្រណាំងប្រជែងឈ្នះ-ទទួលបាន 10.000.000CHIPS ភ្លាមៗ 20/06 - 22/06

លេងហ្គេម GAME JUNGLE WILD -ប្រណាំងប្រជែងឈ្នះ-ទទួលបាន 10.000.000CHIPS ភ្លាមៗ 20/06 - 22/06

លេងហ្គេម GAME JUNGLE WILD -ប្រណាំងប្រជែងឈ្នះ-ទទួលបាន 10.000.000CHIPS ភ្លាមៗ 20/06 - 22/06

លេងហ្គេម GAME JUNGLE WILD -ប្រណាំងប្រជែងឈ្នះ-ទទួលបាន 10.000.000CHIPS ភ្លាមៗ 20/06 - 22/06

  • 19-06-2021
  • | Admin
  • | ចំនួនតាមដាន: 472
សួស្តីសមាជិកមិត្តទាំងអស់
Game JUNGLE WILD នៅ Live777 ជាមួយនឹងក្រាហ្វិចច្បាស់នៃសត្វព្រៃ។ លក្ខណៈពិសេសថ្មីៗលេចធ្លោ 3 ប្រភេទ BONUS
ពិសេសនៅSLOTផ្សេងទៀតដែលមិនធ្លាប់មាន.នៅស្ទាក់ស្ទើរអ្វីទៀត! ប្រញាប់ដៃស្វែងយល់ជាមួយ ad ដើម្បីទទួលរង្វាន់ធំពី game JUNGLE WILDណា!
-ពេលវេលា:  00h00 ថ្ងៃ 20/06 ដល់ 23h59 ថ្ងៃ 22/06/2021
- ខ្លឹមសារ៖ 
នៅពេលដែលសមាជិកម្នាក់លេងហ្គេម JUNGLE WILD ហើយមានសំណាងឈ្នះchips ចំនួន chips នោះត្រូវបានបូកចូលពិន្ទុក្នុងសមិទ្ធិផល
បញ្ចប់ពរលវេលាព្រឹត្តិការណ៍។ top 10 ពិន្ទុសមិទ្ធិផលល្អបំផុតនឹងត្រូវបានផ្តល់រង្វាន់។
-រង្វាន់ ៖
រង្វាន់ 1: 3.000.000 chips
រង្វាន់ 2: 2.000.000 chips
រង្វាន់ 3: 1.000.000 chips
រង្វាន់ 4-10: 500.000 chips
 

 
-ចំណាំ៖ ក្នុងករណីដែលប្រទះឃើញ user SPAM បង្កើតអាខោន នឹង spam ដើម្បីយករង្វាន់និងត្រូវបានដកឈ្មះចេញពីបញ្ជីរង្វាន់ ។
សម្រេចចិត្តរបស់ការគ្រប់គ្រង់គឺការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយ
រាល់ការចម្ងល់ ត្រូវការជំនួយអ្វីសូមទាក់ទង  Fanpage ឬ  Hotmail Hotmail support@live777.com