ការណែនាំរកមើល MD5

ភ្ជាប់មិត្តិភក្តិ-លេងហ្គេមដោយមិនគិតថ្លៃ-ទទួលរង្វាន់​និងជាកន្លែងទុកចិត្តបំផុត

Get your account now!

ការណែនាំរកមើល MD5

  • 03-04-2020
  • | Admin
  • | ចំនួនតាមដាន: 4077
ការពិនិត្យលេខកូដ MD5 គឺជាប្រធានបទដែលត្រូវបានស្វែងរកដោយមនុស្សជាច្រើនដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តនៅក្នុងហ្គេម។ ថ្ងៃនេះ admin Live777.com សូមណែនាំអ្នកអំពីលេខកូដ MD5 និងការណែនាំសម្រាប់ពិនិត្យមើលលេខកូដ MD5។
Video MD5: https://youtu.be/zYF7X4N7z4s
Video KEY: https://youtu.be/zYF7X4N7z4s
លទ្ធផលនៃហ្គេមទាំងអស់នៅលើសេវាកម្ម Live777.com មិនមានការក្លែងបន្លំឡើយ។ យើងធានាដោយដូចខាងក្រោមៈ
1. ពេលចាប់ផ្តើមលេងក្នុងក្តានោះយើងខ្ញុំបានចេញលទ្ធផលជាមុនបន្ទាប់មកយើងខ្ញុំប្រើក្បួនដោះស្រាយអ៊ិនគ្រីប MD5 ដើម្បីអ៊ិនគ្រីបនិងនាំចេញលទ្ធផលដែលបានអ៊ិនគ្រីបអ្នកអាចថតរូបដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលពេលមានលទ្ធផល។ 

 
2. បន្ទាប់ពីអតិថិជនបានធ្វើការភ្នាល់យើងបង្ហាញកូនសោអ៊ិនគ្រីបនិងលទ្ធផល។

 
3. អ្នកអាចផ្ទៀងផ្ទាត់វាបានដោយការចំលងគន្លឺះKEY និងទៅទំព័រ http://www.md5hashgenerator.com/ ភ្ជាប់បន្ទាត់ key MD5 ចូលក្នុប្លង់ String -> ចុច Generate ដើម្បីបង្ហាញលទ្ធផល។

 
អ្នកផ្គូផ្គងការអ៊ិនគ្រីប Generate និងកូដ MD5  មុនតំបូងខ្ញុំផ្ញើប្រសីនបើដូចគ្នាគឺលទ្ធផលរបស់យើងបានចេញមុននិងមិនផ្លាស់ប្តូរបន្ទាប់ពីអតិថិជនដាក់ការភ្នាល់។
4. ចំណាំថាលទ្ធផលនៃការអ៊ិនគ្រីប MD5 ដែលត្រូវគ្នានឹងលទ្ធផលនីមួយៗគឺមានតែមួយនិងមិនអាចក្លែងបន្លំបានសូមអានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីក្បួនដោះស្រាយ MD5 នៅ https://en.wikipedia.org/wiki/MD5 ណា៎
 យើងខ្ញុំនឹងចំណាយ 1 កោដិ CHIPS ប្រសិនបើមានកំហុសក្នុងលេខកូដ MD5!
សូមជូនពរឱ្យអ្នកមានភាពសប្បាយរីករាយក្នុងការលេងហ្គេម។