បាញ់ត្រី Tournament 2021 -លេងឥតគិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម20.000.000 CHIPS 8PM 19/06

បាញ់ត្រី Tournament 2021 -លេងឥតគិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម20.000.000 CHIPS 8PM 19/06

បាញ់ត្រី Tournament 2021 -លេងឥតគិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម20.000.000 CHIPS 8PM 19/06

បាញ់ត្រី Tournament 2021 -លេងឥតគិតថ្លៃ-ឈ្នះភ្លាម20.000.000 CHIPS 8PM 19/06

  • 18-06-2021
  • | Admin
  • | ចំនួនតាមដាន: 401
តើអ្នកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការប្រកួត បាញ់ត្រីដែលពេញនិយមបំផុតនៅក្នុង Live777.com ហើយឬនៅ?
ពេលវេលា: ម៉ោង 20h00 ជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ (19/06)
ច្បាប់លេង៖ អ្នកលេងទាំងអស់នៅLive777. com (រួមទាំងWeb នឹងMobile)ចូលរូមប្រកួតបាញ់ត្រី
ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការចូលរួម៖ អ្នកចូលហ្គេមប្រកួតត្រូវមានCHIPSក្នុងកាបូបតិចបំផុតlà 20.000 CHIPS ហើយពេលចុចចូលបន្ទប់ចូលរូមគឺមិនត្រូវបានកាត់លុយនឹងលេងឥតគិតថ្លៃ
ជាពិសេស៖ ពេលចូលហ្គេមអ្នកលេងគឺបានផ្តល់CHIPSដើម្បីចូលរូម,20.000 CHIPS គឺជាចំនួនតិចបំផុតសម្រាប់អ្នកក្នុងការចូលរួមប្រកួតនឹងមិនដកក្នុងអំឡុងពេលចូលរួមដែលអ្នកលេងដោយឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុង។
មាតិកានឹងពេលវេលាប្រកួត
ដើម្បីចូលរួមការប្រកួតអ្នកគ្រាន់តែចុចរូបតំណាងការប្រកួតនៅលើគេហទំព័រ
បន្ទាប់ពី 5 នាទីពីការចាប់ផ្តើមនៃការប្រកួតប្រសិនបើអ្នកមិនចូលរួមអ្នកនឹងរង់ចាំការប្រកួតបន្ទាប់។
+ ជុំទី ១៖ 20h00 - 20h15 បន្ទាប់ពីចូលរួមអស់ពេលវេលាជុំទី ១
ប្រព័ន្ធនឹងយកបញ្ជីTop 40អ្នកលេងមានពិន្ទុchipsដែលឈ្នះខ្ពស់បំផុតទៅកាន់ជុំទី ២
ចំនួនChipsផ្តល់អោយអ្នកប្រើក្នុងម្នាក់10,000,000 "ជុំទី 1៖ សម្រេចភារកិច្ចសម្លាប់ត្រីនិងរហ័សដៃបាញ់ត្រីយ៉ាងច្រើនដើម្បីក្លាយជាម្នាក់ក្នុងចំណោម 40 អ្នកប្រម៉ាញ់ឆ្នើមបំផុត
+ជុំទី២៖:20h30-20h45បន្ទាប់ពីtop40ពីចុងបញ្ចប់នៃជុំទី១ជុំចូលរូមអស់ពេលវេលាប្រព័ន្ធនឹងយកបញ្ជីTop40អ្នកលេងមានពិន្ទុchipsដែលឈ្នះខ្ពស់បំផុតទៅកាន់ជុំចុងក្រោយ
ចំនួនChipsផ្តល់អោយអ្នកប្រើក្នុងម្នាក់10,000,000 អ្នកលេងបញ្ចប់ភារកិច្ចបាញ់ងាប់10បង្កងនិងboss MEDUSA & POSEIDON ជាច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីសន្សំពន្ទុ
+ ជុំចុងក្រោយ៖: 21h00 - 21:15 ក្រោយពេលអស់វេលាប្រកួតជុំចុងក្រោយប្រព័ន្ធសរុបនិងបង្ហាញលទ្ធផលសម្រាប់ការប្រគល់រង្វាន់
ចំនួនបានផ្តល់អោយអ្នកលេងម្នាក់ៗក្នុងជុំចុងក្រោយ50,000,000 -"វគ្គផ្តេចព្រ័ត្រ៖ ដើម្បីលេងឈ្នះអ្នកបាញ់ស៊ីកាន់តែច្រើននិងសន្សំបានពិន្ទុកាន់តែច្រើន-ចូរប្រយុទ្ធដើម្បីក្លាយជាស្តេចមហាសមុទ្រនៅក្នុង Live777. com។
ជំនាញសម្រាប់អ្នកលេង៖បញ្ចប់ភារកិច្ចដើម្បីបានចូលbonus
សូមប្រមូលច្រើនskillនឹងប្រអប់រង្វាន់ដើម្បីអាចបាញ់bossងាប់ងាយស្រួលនឹងឈ្នះCHIPSបានច្រើនជាង
រង្វាន់
រង្វាន់លេខ 1: 10.000.000 CHIPS
រង្វាន់លេខ 2: 5.000.000 CHIPS
រង្វាន់លេខ 3: 3.000.000 CHIPS
រង្វាន់លេខ 4: 2.000.000 CHIPS

ជាពិសេស: អ្នកលេងទាំងអស់ចូលវគ្គទី 2 បានចូលរួមគ្រប់ម៉ោងប្រកួតតែមិនបានចូលទៅវគ្គផ្តាច់ព្រាត់ និងបានជូនរង្វាន់ភ្លាម 200.000 chips

 
ចំណាំ៖ នៅក្នុងដំណើរនៃការប្រកួតប្រសិនបើមានករណីលេងបន្លំadminនឹងត្រូវបានដកសិទ្ធិនិងមិនទទួលបានរង្វាន់។
ការសម្រេចចិត្តរបស់កម្មធិការជាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយ
ជូនពរអ្នកប្រកួតទាំងអស់ចូលរូមប្រកួតដ៍អស្ចារ្យនឹងយកាក់ដាក់កាបូបណា!!